Letokruhy přání

Letokruh přání je dobrý pomocník pro ztišení a uvnitřnění dětí i dospělých, ideální pro ranní kruh s dětmi, pro začátek dne v rodině. Čím den začneme, promítne se i dál… Hodí se i pro chvilky u stolu před jídlem, pro společné chvíle před usnutím, pro společné bytí.

Přání dobra namalované a napsané na kolečku ze stromu, které se roztočí a letí v kruzích do všech stran můžeme též darovat blízkým i vzdáleným.

Každý je ručně od srdce malovaný, každý je originál.

Maluji Letokruhy přání i na přání 🙂

Ideální je zůstat po celou dobu, kdy se Letokruh přání točí, v tichu, s čistou myslí, v srdci. Proměňujeme tím sebe, čímž se mění i svět kolem nás. Hravé propojení dobra v srdci s hmatem, zrakem, úsměvem, se sebou samým, s ostatními…

Nabídka způsobu, jak s letokruhy pracovat

Pohodlně se posadíme. Pokud je nás větší počet, tak nejlépe do kruhu. Letokruh přání umístíme doprostřed. Můžeme přání přečíst nahlas a nechat ho chvíli působit. Potom chvíli tiše sedíme a tichým pohledem vítáme všechny kolem nás. Oči jsou okna do duše a když se setkáváme pohledem do očí, propojujeme se v srdcích a dostáváme se z povrchu do větších hlubin sebe.

Můžeme pomoci ostatním tím, že je povedeme slovy: nalaďme se na ticho ve svém srdci, na klidný dech.. Pomůžeme si tím, že si doprostřed hrudi přiložíme dlaň. Chvíli ticho v sobě poslouchejme s otevřenýma očima… a teď je zavřeme… Ticho se prohlubuje… Vnímáme ticho, jak se rozlévá do všech stran… Vnímáme světlo v srdci, které ticho prosvětluje… které září a rozlévá se kolem nás…můžeme si pomoci představou slunce….Nezapomeňme dýchat…nádech…výdech… Pomalé a hluboké nádechy a výdechy. Vyciťujme ticho…

A teď do něj vložme tiché přání…pro sebe… pro ostatní… nechme ho, ať chvíli pluje tichem… Až uznáme za vhodné, otevřeme oči, roztočíme letokruh a v tichu vnímáme, jak přání letí v kruzích do všech stran. Ke všem dětem, ke všem lidem na celé naší planetě. Buďme v tichu, dokud se nedotočí…buďme v srdci a soustřeďme se na přání dobra.

Pokud je nás v kruhu větší počet a uznáme za vhodné, mohou letokruhem zatočit i ostatní, čímž se ticho prodlouží a tím více působí.

Pokud si toto ztišení zvykneme praktikovat každý den, budeme možná překvapeni změnou, kterou postupně pocítíme a která se nám do celého dne promítne. Budeme klidnější a láskyplnější my i děti, bude se nám lépe komunikovat a den se stane harmonickým a radostným, což je obzvláště v této době, velká vzácnost a dar.

Stojí za to, občas si vzpomenout a vracet se k tomuto ztišení třeba jen na minutku v průběhu dne. I když se toto „cvičení“ zdá zpočátku malé a nenápadné, jeho síla a účinky na zdraví fyzické i psychické rostou spolu s naší schopností tichem se stávat a tichem být.

Pro tvořivé

Pro tvořivé tvořivce nabízím i letokruhy čisté. Pak je na vás, jaké přání tam bude, kterému tématu se budete věnovat. Už samotné společné tvoření tohoto přání, či modlitby dovede dělat zázraky 🙂

Cena hotových letokruhů je od 790,- do 990,- Kč, čistých 390,- Kč.

Je možné objednat si i samotný „statický“ letokruh bez točícího zařízení, jako obrázek. Cena je od 490,- do 590,- Kč.

Je třeba počítat i s balným a poštovným, které se odvíjí od velikosti objednávky, většinou 150,- Kč.

Letokruhy vám může přivézt i knihadýlko, pokud je včas objednáte.