Světlo a stín     ( O čertovi)

Ze stínu Země roste strom,
ať vítr fouká, či bije hrom.
Paprsky Slunce lákají ho k sobě,
zpěv ptáků těší v každé době.

Bez stínu Země a světla Nebe,
nebyl by Život, ani mě ani tebe.
Milujme Slunce, Zem i Sebe,
i když to někdy trochu zebe.

R: Světlo a stín, nevím a vím, spím nebo bdím, hladovím jím.
Závidím, přeju, zlobím se směju, jsem ticho, křičím, teprve klíčím.
Nadšením zívám, hádám se zpívám, mrazím a hřeju, strachy se chvěju.
Pomáhám škodím, ležím a chodím, zraním a léčím,
protože teprve klíčím....

Ať jako stromy pevně stojíme,
se Zemí Nebe v sobě spojíme
zář Lásky v srdci v nás
je přece věčnost! V ní mizí čas

R: Světlo a stín, nevím a vím, spím nebo bdím, hladovím jím.
Závidím, přeju, zlobím se směju, jsem ticho, křičím, teprve klíčím.
Nadšením zívám, hádám se zpívám, mrazím a hřeju, strachy se chvěju.
Pomáhám škodím, ležím a chodím, zraním a léčím,
protože teprve klíčím....


Soumračník (Červené klubíčko)

Když se soumrak snáší,
strachy se nám v hlavě plaší.
Mizí ze rtů smích,
přilétá soumračník.

Slunce jinam svítí,
loukám zavírá se kvítí,
tmavne svět,
my budem nevidět.

V hlavě příšery nám raší
a ty nás ruší straší.
Však každý strach,
ve světle prach.

Paprsek rozpustí ho, on zmizí.
Světlo v nás uklízí.
Všechny pokoje.
Ukáže Já, kdo je.

Můžem chodit tmou jak mechem,
s nádechem a výdechem.
Jemný dech,
síla v zádech.

Pozoruje soumračníka,
neplaší nás, jenom lítá.
Zmizí včas
v nás.
Strach      (Červené klubíčko - s pohybem)

Strach na nás baf,
jsme z toho paf
a oči máme veliký.
On věší na nos bulíky.

Na křídlech příběhů (znělka Knihadýlka)

A co teď?
Knížko leť!
Obleť svět,
vrať se zpět.

Přileť k nám,
zastav čas
pro radost
pro Lásku v nás.

Otevři nám bílé stránky,
ukaž i ty barevné,
pomoz nám ať příběh v tobě
naladí nás, pozvedne.

Otevři se v Knihadýlku,
otevři se v srdcích všech,
svolej nás teď k sobě slovem,
ať jsme věčně – všude – teď.

Tukoní
Jak Zem tě uzdraví
Slunce napoví,
že od bolesti Láska
nejlépe uleví.

Lehký závoj bílý
bdím, spím, sním chvíli.
Bílo se krásně třpytí
a sluníčko svítí.

Mír, klid až zazebe
Slunce velké, bledé.
Zima, dlouhá zima,
bílo, nebe šedé.

Bílé kouzlo je,
zima čaruje
a pod tím bílým tichem,
tichá radost je.

Rádi mějte se,
hodně smějte se!
Buďte všichni š’tastni!
Nese se po lese.
Buďte všichni šťastni!
Nese se po světě.

Pro Čendu

Čas neletí, čas létá
a den se s nocí splétá
Slunce prozařuje přání skrytá,
jeho světlem sen prokvétá.

Tik, tak, tik a tak, tik, tak, tik a tak, kuku, kuku.

A tak počkej chvíli,
ta síla světla sílí,
pak zastaví se čas
a všechno ztichne v nás.

Tik, tak, tik a tak, tik, tak, tik a tak, kuku, kuku.

Cesta zázraků je tichá,
ticho v nás tiše dýchá.
Ticho plní tichá přání
hned a nebo na počkání.

Tik, tak, tik a tak, tik, tak, tik a tak, kuku, kuku.