Myš Bláža na cestě za blahobytem

Jarmila Léblová

Příběh o myši, která se vydala na cestu, vstříc lepší budoucnosti. Jak to všechno bylo a jak to dopadlo? Laskavé, vtipné čtení, kde zjistíme, že mezi myší a člověkem zase tak velký rozdíl není.