Návod k použití

Doporučení na úvod: Pokud váš zrak není ostrý, nasaďte si brýle.

Složení výrobku: Obsah dřeva 100% +  5 % navíc (jako bonus) povrchová barevnost, z toho cca 70% přírodního původu.

Určeno pro: alergiky, astmatiky, epileptiky, choleriky, esoteriky, fanatiky, snílky a všechny ostatní člověky.

Indikace: Na pochmurné, či zbytečně melancholické nálady, lehce depresivní stavy

 a pocity nepřekonatelné vážnosti a důležitosti, ať už své vlastní, cizí, či jakékoliv jiné, vás se bezprostředně dotýkající.

Kontraindikace: Vyjma přecitlivělosti na alergeny ve výrobku obsažených nejsou žádné známy. (Seznam alergenů obsažených ve výrobku na požádání předloží ministerstvo zbytečnosti.)

Nežádoucí účinky: Nejsou zatím známy, ale pokud se u vás nějaké vyskytnou, nesdělujte tyto informace ostatním uživatelům výrobku ani jiným nepovolaným osobám. Zároveň přestaňte výrobek okamžitě používat, natož směrem k němu upínati zrak. A nebo ne – pokračujte.

Instalace a uvedení do provozu: Prohlédněte si podrobně stavbu těla výrobku

a poté ho postavte plochou plochou kulovitého půdorysu, což je ve většině případů spodní část výrobku (pokud ho držíte ve správné poloze) , na plochou plochu v bezprostřední blízkosti vás samých se nacházející. Pokud plochou plochu ve svém bezprostředním okolí nenajdete a přesto trváte na používání výrobku, změňte bydliště. Po ukotvení najděte tvář výrobku, která by se měla nacházet v horních partiích výrobku a to pouze z jedné strany. Natočte ji směrem k místu, kde se budete s největší pravděpodobností často nacházet. Poté se na toto místo pozvolným krokem přemístěte a ujistěte se, že na sebe s výrobkem navzájem dobře vidíte. Následně se vraťte na stanoviště výrobku a podívejte se na vámi právě opuštěný prostor z jeho úhlu pohledu. Zamezíte tím omylům, nedorozuměním a chybám způsobených různou tělesnou i dřevěnou výškou. Nyní je výrobek plně připraven k provozu, aktivujete ho prvním zachmuřeným pohledem.

Návod k použití pro pokročilé: Pokud necítíte účinky výrobku samovolně, postavte se mu čelem, zprudka mu pohlédněte do očí a třikrát na něj mrkněte střídavě levým a pravým okem. Pořadí je možno i obrátit. Pokud jste nezaznamenali změnu, oběhněte výrobek sedmkrát doleva a osmkrát doprava. Zde změnu pořadí ani směru nedoporučujeme. Pokud stále nic necítíte, pokuste se ho přeskočit snožmo a to tam i zpět. Obzvláště zatvrzelé povahy mohou toto opakovat vícekrát, ale ne déle, než 16 minut a 37 sekund. V případě, že jste si vybrali výrobek nad vaše možnosti, použijte rozběh, musíte ovšem počítat s tím, že se vám v povolené době opakování nepodaří uskutečnit stejný počet přeskoků. Tedy pokud nejste nadprůměrně sportovně nadaní. Pokud ani po zvládnutí tohoto postupu při přesném dodržení všech doporučení nepocítíte výrazné změny ve svém prožívání světa i sebe sama, celý postup několikrát opakujte.

Co dělat když: Pokud jste učinili vše přesně dle pokynů a přesto máte pocit, že na vás tento výrobek nemá hmatatelný vliv, pořiďte si těchto výrobků více. Síla účinku stoupá úměrně s počtem kusů vedle sebe stojících. Pokud nepociťujete změnu ani při počtu sto a více kusů výrobku vedle sebe se nacházejících, je zřejmé, že vás váš pocit neklamal. Více věřte v sebe.

Záruka: Jedná se o spotřební zboží, proto za délku životnosti a bezporuchovosti výrobku v žádném případě neručíme a ani nic dalšího nezaručujeme, neboť výrobek podléhá téměř všem povětrnostním vlivům, nikoliv však přechodným náladám z nich pocházejících.

Skladování: Při jakékoliv teplotě a v jakémkoliv světle a to i bez obalu, ovšem vhodnost stanoviště se plně odrazí, ať už příznivě, či nepříznivě na  účincích a následné životnosti výrobku.

Upozornění: Může obsahovat stopy brouků a jiných živočichů volně žijících.

Důležité upozornění: Nechte brouka a ostatní živočichy i po jejich vystopování žít.

Zvláštní upozornění: Čím méně známek života na povrchu ubíhajícím časem výrobek jeví, tím více životem kypí uvnitř na sklonku své životnosti. Doslova.

Závěrečné upozornění: Za škody a ztráty vzniklé při výrobě výrobku

 i při jeho používání uživatelem přesně dle návodu nesnese výrobce žádnou odpovědnost. Jedná se o spotřební zboží, které v prach se časem obrátí.

Důležitá informace: Při pravidelném dlouhodobém používání se může stát, že zažijete a na vlastní oči uzříte pomíjivost všeho a všech a následně pochopíte, že není třeba brát sebe ani život tak vážně, jak se vám doposud jevilo.

Likvidace: Při správném naložení (např. do kamen) je možné, že vás na závěr zahřeje i na těle.

Závěrečné ujištění:Při výrobě byly striktně dodrženy všechny podmínky EE, OU, IE, IA, OE, AI, UO i AU.

Zkrácená verze Návodu k použití: Není k dispozici ani ke stažení nikde.