Znělka Knihadýlka

Všem krásným knížkám

A co teď?

Knížko leť!

Obleť svět,

vrať se zpět.

Přileť k nám,

zastav čas

pro radost

pro Lásku v nás.

Otevři nám bílé stránky,

ukaž i ty barevné,

pomoz nám ať příběh v tobě

naladí nás, pozvedne.

Otevři se v Knihadýlku,

otevři se v srdcích všech,

svolej nás teď k sobě slovem,

ať jsme věčně – všude – teď.